Za ljubitelje arhitekture: 15. BINA uskoro u Beogradu
Pixabay

U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je tema „Stanovanje u gradu”, koja svojom širinom obuhvata brojne podteme (urbanistička rešenja, stambene sklopove, javne prostore, zelene površine, saobraćajna rešenja i komunikaciju, prateće funkcije, organizaciju stana, konstruktivne sklopove, materijalizaciju, detalje...) bliske kako stručnjacima, tako i najširoj publici i neposrednim korisnicima, tj. stanarima. 


Kroz niz programskih formata: izložbi, predavanja, pratećih programa i tematskih šetnji, BINA predstavlja kvalitetna ostvarenja koja su realizovana u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na Beograd i region, kao i doprinos i domete koji su naše arhitekte postigle u sferi savremenog stanovanja.

„Važno mi je da je BINA uvek isticala značaj društveno - angažovane arhitekture kroz ideje aktivnog, posvećenog arhitekte koji teži demokratskom urbanom okruženju” - Jelena Ivanović Vojvodić, BINA tim.

BINA ove godine obeležava 15 godina postojanja, tokom kojih je od inicijative grupe entuzijasta izrasla u relevantnu međunarodnu manifestaciju sa širokim spektrom institucionalnih i pojedinačnih partnera i nije posustala u posvećenosti i istrajnosti na otvaranju programskog prostora za promociju i predstavljanje arhitekture u svim oblicima njene pojavnosti, na kulturnoj sceni Beograda.

BINA (Promo)
BINA (Promo)

Tokom ovog vremena, BINA je postala respektabilna manifestacija, sa velikim brojem učesnika, saradnika i partnera. U realizaciju BINA programa uključuju se brojne institucije i organizacije, kao i veliki broj pojedinaca. Na izložbama, predavanjima, edukativnim programima i okruglim stolovima, predstavljala su se neka od najvećih svetskih imena iz oblasti arhitekture i urbanizma. 


Svi BINA programi su besplatni i otvoreni za najširu javnost. BINA je postala prepoznatljivo ime i pouzdan partner međunarodnih projekata.

„BINA 15 godina uporno predstavlja zanimljive kreativne mlade arhitekte, urbaniste, istoričare umetnosti, koji su stručno sazrevali u veoma teškim uslovima za struku” - Ružica Sarić, BINA tim.

BINA, festival arhitekture, ima za prevashodni cilj edukaciju najšire javnosti sa namerom da doprinese razumevanju, čuvanju, stvaranju i unapređenju kvalitetnijeg urbanog prostora. Istovremeno, nizom raznovrsnih stručnih, ali i popularnih programa iz oblasti arhitekture i umetnosti obogaćuje kulturni život Beograda i Srbije.

„Za mene, BINA je velika radost zajedničkog rada sa kolegama i prijateljima, permanentno učenje i rad na sebi, stalno preispitivanje i 'kreativna mentalna gimnastika'” - Danica Jovović Prodanović, BINA tim.

Tokom mesec dana trajanja festivala, BINA producira nove programe iz oblasti arhitekture u najširem smislu i domaćin je brojnim međunarodnim programima. U periodu između dva festivala, BINA programi gostuju po republici i regionu.


Izvor: BINA