Da li kompromisi ugrožavaju naš identitet?

Obično uoči praznika nastojimo da ostvarujemo što čvršće veze sa osobama koje nam znače, tolerantniji smo i težimo da odnose ljubavi i povezanosti prenesemo u narednu godinu. Pored toga, svako od nas želi da ima visoko mišljenje o sebi i da se u Novoj godini još više lično razvije. Iz tog razloga, neretko se, usled potrebe za raznim životnim balansima, nalazimo u sukobu sa samim sobom.

Kompromise obično smatramo rešenjem koje nam donekle odgovara, međutim, neretko se, nakon sklapanja kompromisa, ipak ne osećamo sasvim zadovoljno. Kompromisi nam kad-kad govore da, u nekim situacijama, nije dovoljno da se oslonimo na sebe i svoja uverenja, već smo prinuđeni (ili se osećamo prinuđeno) da postupamo suprotno od njih.

Postavljaju se pitanja: Šta menjamo kompromisima? Sebe? Svoj identitet? Svoju ličnost?

O filokafeu:

Kako bismo rasvetlili ova pitanja i pokušali da dođemo do suštinskog odgovora na njih, decembarski filokafe koji Srpsko udruženje za filozofsku praksu (SPPA) organizuje u Vršcu tiče se odnosa našeg identiteta i kompromisa koje sklapamo.

Da bismo bolje razumeli šta je to što kompromisom dobijamo, a šta gubimo, bavićemo se, između ostalog, pitanjima:

-Šta je to što zaista čini naš nepromenljivi identitet?
-Kakva je razlika između identiteta i integriteta?
-Iz kojih elemenata se sastoji naša ličnost?
-Šta je, u stvari, kompromis i zašto mu se ponekad opiremo?
-Da li kompromisi zaista nama nešto uskraćuju?
-Zbog čega su kompromisi uopšte značajni?

15171083_1342948589110522_6710985935267057410_n.jpg
Foto: Gordana Velovan

Prijavljivanje:

Filokafe „Da li kompromisi ugrožavaju naš identitet?“ održaće se u utorak, 27. decembra 2016. od 18.00 do 21.00h, u Kafe-galeriji Galerijana u Sterijinoj ulici 26 u Vršcu. Kotizacija za učesnike iznosi 500 dinara i u tu cenu uračunata su dva pića po izboru, materijali za rad i učešće u filokafeu uz stručne koordinatore. Inače, učesnici koji ostvare ukupno deset učešća u filokafeima, koji ne moraju nužno da budu po određenom redosledu dolazaka, dobijaju sertifikat od SPPA o 30 sati doprinosa filozofskoj praksi.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo vas da svoj dolazak potvrdite na office@etika.edu.rs uz napomenu da se prijavljujete za filokafe u Vršcu.