Festival „Umetnost i ljudska prava” počinje 23. oktobra
Dah Teatar

Ljudska prava predstavljaju kamen temeljac na kojem je izgrađena evropska civilizacija, te bi obaveza svake države moralo biti njihovo poštovanje i sprovođenje.

Smatra se da su ključne prepreke poštovanju ljudskih prava u Srbiji nedostatak kulture ljudskih prava, nepostojanje javnog dijaloga, suzbijanje medijskih sloboda i kritičkog razmišljanja.

Cilj festivala je inspirisanje i osnaživanje građana da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju promena u zajednicama u kojima žive. Pozitivne promene ne treba da budu nešto nametnuto spolja, već potreba svakog pojedinca da se lično angažuje i dâ svoj doprinos. 


Ova tema je još značajnija u novim okolnostima uzrokovanim pandemijom, gde osećaj izolacije i nemoći često vodi do pasivnosti i blokiranosti pojedinaca.


Program će uključivati, ali ne i ograničavati se na teme, kao što su: ljudska prava, seksualna i reproduktivna zdravstvena prava, izgradnja mira u regionu i razvoj te ideje u Srbiji, tranziciona pravda i mir, LGBT prava, osnaživanje žena... 


Umetnost igra važnu ulogu u podizanju svesti o kulturi ljudskih prava. Različite umetničke forme mogu pružiti liberalnije okruženje za izražavanje onoga što se drugačije ne može reći, podstiču na diskusije i otvorene debate.


Umetnost može da premosti barijere poput politike i jezika. Takođe, umetnost može da zaceli rane nastale usled kršenja ljudskih prava. Ona transformiše osećaj žrtve u aktivnu građansku odgovornost.

Festival će predstaviti niz događaja koji su besplatni i otvoreni za sve. Donacije će biti dobrodošle, a sav prikupljen novac biće prosleđen u Fond solidarnosti za najugroženije nezavisne umetnike.

Aktivnosti će se održavati na otvorenim prostorima, kao što su parkovi, ulice, trgovi, kao i zatvorenim prostorima teatara, muzeja, kulturnih centara, uz pridržavanje svih mera zaštite. 


Program čine performansi, predstave, filmovi, instalacije, radionice, debate i susreti umetnika, aktivista i publike. Poseban deo festivala čini Konferencija „Umetnost u izazovnim kontekstima iz ugla rodne ravnopravnosti”.

Iz celokupnog programa za vas izdvajamo:

  • Performans „Zemlja”, Jadranka Anđelić + razgovor sa učesnicima iz Holandije i SAD-a, UK Stari Grad, 23. oktobar u 20.30 časova;
  • Performans/predstavljanje projekta „Trgovina ženama, umetnost, nasilje i realnost” i razgovor sa Nevenom Mitić koja je i sama bila žrtva, a potom posvetila život borbi protiv ovog problema, UK Stari Grad, 24. oktobar u 20 časova;

  • Predstava DAH Teatra „Za tvoje dobro”, Malo pozorište „Duško Radović“, 27. oktobar u 20 časova;

  • Nove forme umetničkog aktivizma - „Vođena šetnja kroz alternativnu istoriju Beograda”, Dijana Milošević, s polaskom ispred Terazijske česme, 28. oktobar u 15 časova.

Celokupni program festivala možete pogledati na sajtu DAH Teatra. Za one koji ne budu mogli da prisustvuju, biće omogućeno onlajn uključenje za koje će uputstvo biti objavljeno nekoliko dana pred početak.


Izvor: DAH Teatar