Hronika ovogodišnjih KDSM-a

FOTO: CEZASM

U okviru III KDSM-a bila su priređena i predavanja: dr Dragana Kujundžića (Univerzitet Države Florida, SAD) Liquid Archive.

image.png

FOTO: CEZASM

Mediji i muzeji u digitalnoj epohi, dr Dušice Filipović (Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane sa privremenim sedištem u Bujanovcu) Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog: Eros tela, jezika i mišljenja i dr Andree Ratković (Centar za afirmaciju slobodne misli, Sremski Karlovci) Hermeneutika jezika tela: O ekstralingvističkim aspektima komuniciranja u savremenoj kulturi.

Premijerne projekcije dokumentarnih filmova Cinemuse: Selfi sa Sokurovim i В Питере – петь. Сергей Шнуров čiji je autor dr Kujundžić, kao i promocije publikacija Iz Interkulturalnosti (dr Kujundžić) i Hermeneutička kritika jezika medija (dr Ratković) u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine iz Novog Sada takođe su bile upriličene u sklopu III KDSM.

image.png

FOTO: CEZASM

Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji između CEZASM-a i Ive Nedeljkov Žigić, III KDSM je kao svoj prateći sadržaj imao izložbu odabranih radova ove perspektivne grafičarke likovnih umetnosti iz ciklusa INTROSPEKTIVA.

Bitno je istaći i da je u okviru III KDSM-a realizovana i Mala škola medija kojom su bila obuhvaćena predavanja, okrugli sto, studentske sekcije, kao i otvorene diskusije, pri čemu su svi navedeni sadržaji za svoj cilj imali sagledavanje fenomena medija iz različitih perspektiva naučnog i kulturno-umetničkog delovanja.

III Karlovački dani slobodne misli realizovani su se zahvaljujući finansijskoj potpori Opštine Sremski Karlovci, te podršci Zavoda za kulturu Vojvodine, Vojvođanske politikološke asocijacije, Pokreta gorana Vojvodine, Karlovačke gimnazije i portala iSerbia.