Karlovačka gimnazija: Održana tribina (Anti)fašizam u Srbiji
CEZASM

Učesnici tribine su bili:

  1. dr Andrea Ratković: moderatorka (Centar za afirmaciju slobodne misli) 
  2. dr Radivoje Jovović (Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad): O DRUŠTVENOM IZVORIŠTU NACIONALIZMA 
  3. dr Duško Radosavljević (predsednik Saveza antifašista Vojvodine; redovni profesor na FPPS dr Lazar Vrkatić, Novi Sad): FAŠIZAM I HOLOKAUST U SRBIJI  
  4. dr Milivoj Bešlin (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu): O JUGOSLAVIJI I REVIZIONIZMU 

CEZASM
CEZASM

Ukratko o tematskom okviru tribine:


Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine označilo je početak državno organizovanog, pravno legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja koji je rezultirao ubistvom šest miliona ljudi. Ovaj događaj, poznat kao Kristalna noć/Noć pogroma, smatra se početkom holokausta i obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, a u svrhu prisećanja na žrtve fašizma tokom povesti i skretanja pažnje na savremene probleme rasizma, antisemitizma, desničarskog ekstremizma i neofašizma. 


Savez antifašista Vojvodine, Vojvođanska politikološka asocijacija i Centar za afirmaciju slobodne misli smatrali su da je neophodno da na navedeni datum bude upriličen prigodan program namenjen široj javnosti radi kritičkog sagledavanja, tumačenja i razumevanja geneze problemskih pojava kao što su fašizam i s njim u vezi pro- i neofašističke tendencije, ali i radi skretanja pažnje na potencijale aktuelnih antifašističkih koncepcija i strategija.


Tribina (Anti)fašizam u Srbiji: istorijsko-problemski osvrt na pro- i antifašističke fenomene u XX i XXI veku bila je koncipirana u nameri da se putem zalaženja u prošlost pronađu odgovori na probleme sadašnjosti, odnosno da se polazeći od dekonstrukcije i/ili rekonstrukcije određenih istorijskih događaja pristupi konstruktivnoj racionalnoj analizi fenomena koji su nas doveli upravo tu gde jesmo, a sve to kako bi se izgradila adekvatna polazna osnova za „reparaciju“ sadašnjosti i sprečavanje da se iste greške ponove.

CEZASM
CEZASM

Potrebno je podvući i da se o markiranim problemskim pojavama diskutovalo iz perspektiva istorijskih, politikoloških i filozofskih nauka, a usled namere da se sa ukazivanjem na njihovu kompleksnost istovremeno skrene pažnja i na potrebu za združenim delovanjem teoretičara različitih struka u svrhu iznalaženja adekvatnih rešenja za njihovo uspešno prevladavanje.