Ko ima moć?! Saznaj ove subote...

Kontradiktoran i pomalo apstraktan koncept moći otvara mnoga pitanja ne samo u okvirima humanističkih, društvenih discpilina i istraživačkih tendencija, već i u okvirima individualne svakodnevice i naših ličnih životnih navika. Mnoga istraživanja u socijalnoj psihologiji pokazuju da osvajanje pozicije moći zahteva posedovanje specifičnih vrlina (osobina) koje se vrlo lako ili čak nužno gube kada se pozicija moći jednom dosegne.

Psiholog Keltner Dacher, koji se bavi ispitivanjem moći, poredi osećanje moći sa ošetećenjem mozga, tvrdeći da ljudi sa mnogo vlasti imaju tendenciju da se ponašaju kao neurološki pacijenti sa ošetećenjem orbitofrontalnog režnja, dela mozga koji je ključan za postojanje empatije i donošenja odluka. S druge strane, sociolog Entoni Gidens ističe da na moći počivaju sve interakcije među akterima, odnosno na korišćenju te moći.

Kada moć razmatramo iz ovih perspektiva neka od pitanja koje se nužno nameću su: da li je i zbog čega je moć toliko snažno i promenjivo osećanje i da li je ona zapravo individualno osećanje ili kolektivno svojstvo? I da li možemo svaku moć nazvati ,,moći”? Ukolliko ste zainteresovani za razmatranje ovih i mnogih drugih pitanja o moći i njenom uticaju na naš život, pozivamo vas na filokafe koji će se održati u subotu, 27. maja u 12.00h u Organic Art kafeu koji se nalazi u Beogradu u Ulici Drinčićeva 17.

Pojedina pitanja koja ćemo analizirati u okviru predstojećeg filokafea su:
Šta za nas predstavlja moć?
Da li moć poimamo kao individualno ili kolektivno svojstvo?
Da li nam osećanje moći može pomoći da živimo kvalitetnije živote?
Da li je tendencija ka vlasti i moći nužno dobra ili loša?
Da li moć podrazumeva dobrovoljni pristanak ili prinudu?
Da li je neophodna struktura kako bi se moć distribuirala?
Šta je to jednodimenzionalno, dvodimenzionalano i trodimenizonalno shvatanje moći?
Ima li društvo u kojem živimo uticaja na naše razumevanje moći?
Kako i koje lične vrednosti individue utiču na njen odnos prema moći?

Koordinatori Filokafea biće članovi Srpskog udruženja za filozofsku praksu (SPPA), master psiholog Ivana Peričin i dipl. sociolog Nemanja Đikanović.

Kako da učestvujem u filokafeu?

Zbog ograničenog broja mesta potrebno je da svoje prisustvo potvrdite mejlom na office@etika.edu.rs ili filozofskapraksa2016@gmail.com uz naznaku da se prijavljujete za filokafe u Beogradu.
Kotizacija je 700 dinara, u šta je uračunato dva topla napitka i učešće u filokafeu uz stručne koordinatore.
Podsećamo vas da nakon sakupljenih deset dolazaka ostvarujete pravo da dobijete besplatan zvanični SPPA sertifikat o 30 sati doprinosa filozofskoj praksi.