Koliko znamo o bezbednosti dece na internetu?
Promo

Kao pojava novog doba, u dobroj meri zakonski neregulisana, internet nosi svoje opasnosti, kojima su u velikoj meri izloženi i najmlađi članovi našeg društva. Detinjstvo, koje treba da ostane u pamćenju kao nešto lepo i bezbrižno, može olako biti uništeno zbog nesmotrenosti i naivnosti mališana.

   

O načinu unapređenja zaštite najmlađih, na konferenciji koju imamo čast da najavimo, u velikoj sali Privredne komore Srbije na Terazijama će govoriti eminentni stručnjasti iz oblasti koje su povezane sa ovom tematikom.


Ova konferencija u organizaciji Katarine Jonev, autora knjige ,,Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje”, će se sastojati od dva panela u trajanju od sat i petnaest minuta, a govornici su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministartsva prosvete, Ministartsva za telekomunikacije, UNICEF-a, dečiji psiholog i pedagog, stručnjaci za informacionu bezbednosti.

Promo
Promo

Kao cilj ove konferencije se navodi povećanje svesti i bezbednosti na internetu, a pre svega na društvenim mrežama, promocija kulture pri njihovom korišćenju, kao i pružanje informacija o pozitivnim i negativnim aspektima korišćenja interneta i rizicima koje sa sobom nose digitalni mediji.