Konferencija „Klikom do samostalnosti“ u Dečijem selu
Pixabay

Klikom do samostalnosti-Kroz Dečije selo u virtuelni svet“ je inovativni model za povećanje zapošljivosti kod mladih kroz razvoj kapaciteta, motivaciju i podsticanje mladih za usvajanje praktičnih znanja i veština za učenje i rad u e-okruženju.


Projekat nastoji da kod mladih razvije svest o mogućnostima, te o nužnostima praćenja  trendova na tržištu rada, procesu stalnog učenja i usavršavanja, ali i prilagođavanja kretanjima i potrebama na globalnom tržištu, kao i činjenicu da, čak i u Srbiji, sve veći broj kompanija, delimično ili u potpunosti, svoje poslovanje obavlja u e-okruženju


U proteklih 12 meseci, 25-oro mladih iz Dečijeg sela je nakon teorijskog dela onlajn obuke o administraciji društvenih mreža i vebsajtova, imalo mogućnost da stečena znanja i veštine primeni kroz praktičan rad i mentorsku podršku u kompanijama koje su članovi partnersko mentorske mreže. 


Na konferenciji će biti prezentovani ostvareni rezultati projekta, već preduzete aktivnosti i one koje su u planu za dalji razvoj i skaliranje projekta, mladima će biti dodeljni setifikati i svečano otvoren pistup onlajn platformibesplatna obuka i sve neophodne informacije u vezi sa (samo)zapošljavanjem u e-okruženju, biće omogućen svim zainteresovanima.


Klikom do samostalnosti – kroz Dečije selo u virtuelni svet“ realizovan je u okviru projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“ koji je deo šireg programa kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“. 


Projekat sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvom za radzapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaMinistarstvom omladine i sporta. Realizaciju projekta je podržao i Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu, kao i Kancelarija za mlade.


Izvor: klikomdosamostalnosti.rs