Kosmet: Dečiji osmeh vredi mnogo :)
Facebook

Prvog dana, za školsku slavu sveti Sava darove su dobila deca iz sela Prilužje, Cernica, Budriga, Parteša, Pasjane i Donje Brnice. Škola u Cernici broji svega deset učenika i uslovi u kojima se pohađa nastava su veoma loši. Bez obzira na težak život i uslove u kojima žive, ova deca kao i ostala deca u školama koje su uspeli da obiđu, bili su pravi domaćini i na njihovom licu mogla se primetiti radost, toplina i zahvalnost. Priredili su priredbu i zajedno sa Osmehovcima proslavili školsku slavu.


Facebook
Facebook

Osim škola, Organizacija je posetila i velike zadužbine, manastire Gračanicu, Velike Dečane i Sveti Arhangel u kojem su prenoćili i u nedelju posle jutarnje liturgije nastavili put ka seoskoj školi u mestu Vidanje, koju pohađaju đaci iz četiri okolna sela, a koja broji svega 20 učenika.


Facebook
Facebook

Priča o ovoj Organizaciji počinje krajem 2006. godine kada grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dolazi na ideju da organizuje akciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu na Kosovu i Metohiji. Kao svedoci teških uslova u kojima naš narod na toj teritoriji živi želeli smo da barem deci na kratko darujemo davno izgubljene osmehe. Iz te želje se izrodio i sam naziv organizacije „Osmeh na dar“. Narednih godina, akcija „Osmeh na dar“ je prerasla svoje prvobitne okvire. U akciju se uključuju studenti drugih fakulteta Univerziteta širom zemlje, glumci, novinari, sportisti , televizijske stanice i sada je „Osmeh na dar“ već dobro poznata i tradicionalna akcija.


Facebook
Facebook

Na inicijativu dugogodišnjih aktivista, početkom 2009. godine, na osnovu postignutih rezultata, stečenog iskustva i vođeni prvobintnom idejom da pomognu najugroženijoj deci ne samo sa prostora Kosova i Metohije već i cele Republike Srbije, osnovan je prvi studentski humanitarni fond pod imenom „Osmeh na dar“ zajedno sa Pravnim fakultetom kao jednim od osnivača.


Fond „Osmeh na dar“ je po osnivanju proširio svoje delatnosti, pomažući novčano i materijalno siromašnu, bolesnu i decu sa posebnim potrebama sa područija Kosova i Metohije, ali i iz cele Srbije. Pored ove vrste pomoći Fond radi na razvoju kulture i obrazovanja u siromašnim i nerazvijenim oblastima kroz donacije udžbenika, nastavnih sredstava i kompjutera.


Facebook
Facebook