Novi Sad čita deci!
Centar Harmonija

Osnovna ideja inicijative je da različitim aktivnostima načini čitanje dostupnim deci bez obzira na to gde žive i borave, a informacije o tome zašto je čitanje sa detetom važno, kako se biraju knjige i kako se deca uključuju u aktivnosti čitanja- načini pristupačnim i razumljivim za roditelje.


Program će se sprovoditi na nekoliko lokacija u gradu.


Čitanje sa detetom je naučno dokazano kao celovit i efikasan oblik podrške ranom razvoju. Naročito značajnom, ova aktivnost se pokazuje za decu koja rastu u manje stimulativnim okruženjima, ili u porodicama koje su, usled

hroničnog stresa i teškoća, u riziku za manji kvalitet staranja o detetu.

Unknown list
Unknown list

Aktivnosti započinju „Obukom za Čitače“, za koju se prijavilo više od 80 sugrađana - mama, tata, baka, lekara, profesora, studenata, učenika, vaspitača, učitelja, inžinjera, menadžera, glumaca iz Novog Sada.


Osim organizacija koje aktivno učestvuju u realizaciji aktivnosti, incijativu su podržali i Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman, Gradska biblioteka u Novom Sadu i više izdavačkih kuća i udruženja roditelja.


Aktivnosti su počele 29. januara, a trajaće do 28. februara.