Osnovan savez Antifašista Vojvodine

FOTO: CEZASM

Primarni cilj Saveza predstavlja aktivno učestvovanje u javnom, kulturnom i političkom životu, a radi otvorenog ukazivanja na probleme fašizacije društva koji su se u velikoj meri pojavili u Srbiji, te sledstveno tome, ako ne i gore, i u Vojvodini.

Na osnivačkoj skupštini usvojen je Statut Saveza i izabrani rukovodeći organi. Za predsednika je izabran prof. dr Duško Radosavljević, a za potpredsednika istoričar dr Milivoj Bešlin.

Prema rečima dr Radosavljevića Savez čini „miks“ mladih javnih, kulturnih i naučnih radnika i starijih iskusnih antifašista, te će tako u okviru istog aktivno delovati dr Radivoje Jovović, dr Andrea Ratković, dr Boris Varga, dr Petar Teofilović, Tamara Gajić, Stanko Šušnjar, Vladislav Bata Radaković, Nebojša Milenković i mnogi drugi.

Nakon osnivačke skupštine članovi Saveza položili su venac na spomenik na Iriškom Vencu.