Pasoš ili indeks - šta je na ceni?

FOTO: Facebook

Otići ili ostati, jedno je od gorućih pitanja u Srbiji. Postavljaju ga najčeše mladi, koji su u Srbiji često okarakterisani kao „ugrožena grupa“, ne samo zbog teškog materijalnog statusa i radne perspektive nakon završetka školovanja, već i celokupnog vrednosnog sistema u kom odrastaju.

Cilj tribine „Pasoš ili indeks - šta je na ceni“ nije samo analiza postojećeg položaja mladih u zemlji, već i definisanje mehanizama za poboljšanje njihovog statusa.

Studenti koji u petak dođu u slušaonicu 1 Fakulteta političkih nauka imaće priliku da čuju ljude koji se bave problemom „odliva mozgova”, kao i one koji su iz različitih razloga morali da odaberu pasoš u postavljenoj dilemi, ali se vraćali u matičnu zemlju Srbiju.

Na tribini će govoriti Jelena Milanović, predsednica UO Krovne organizacije mladih Srbije,
Aleksandra Popović ispred Konrad Adenauer Srbija, Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka i Dušan Jovčić, student FPN-a i učesnik programa „Work and travel“.

„Od učesnika se očekuje da, svako iz svog poslovnog ili ličnog iskustva, postave adekvatnu dijagnozu i uzroke većeg valorizovanja pasoša među mladima Srbije, ali i da ponude svoj okvir rešenja ovog problema. Krucijalno pitanje tribine bi moralo da bude, kako da se ne samo, u tehnicističkom smislu većeg stepena zapošljavanja, već i u vrednosno-kulturno-društvenom smislu, mladi čvrsto opredele da svoj indeks u potpunosti ostvare u matičnoj zemlji, odnosno da li je bolja radna perspektiva jedini uslov za sprečavanje sve većeg odlaska mladih u inostrane zemlje“, kaže za portal iSerbia, Sara Marinković ispred istraživačko-izdavačkog centra Demostat.

Katarina Miladinović