Počinje projekat: Jugoslovensko samoupravljanje i kultura
See cult

Treći javni događaj projekta Jugoslovenski socijalizam na filmu započinje u utorak 14. novembra od 19 časova sastoji se od sinematičnog predavanja-performansa umetničkog dua Doplgenger i predavanja prof. Rastka Močnika. Ideja predavanja je da se ispita značaj kulture u socijalizmu.


Profesor Močnik je doktorirao 1975. godine u Parizu (Université de Paris X - Nanterre), i potom, 1983. na Univertzitetu u Ljubljani. U okviru Fulbrajtovog akademskog programa, 1985. je boravio na post-doktorskim studijama na Berkli Univerzitetu (University of California at Berkeley), SAD. U periodu od 1987. do 1989. profesor Močnik je bio prorektor na Univerzitetu u Ljubljani. Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Formalnom i diskurzivnom analizom filmskog materijala i jezika, predavanje-performans Doplgenger dua izvodi i iščitava blokove slika jugoslovenske kinematografije kao dokumente i projekcije socijalističkog društva putem kreiranja filmsko-montažnih nizova.

Doplgenger umetnički duo čine Isidora Ilić i Boško Prostran, film/video umetnici iz Beograda. Radovi Doplgengera se bave odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije.

U sredu 15. novembra biće prikazani i filmovi sa tematikom socijalizma, koju su selektirali umetnički duo Doplgenger. Od 17 časova film Štićenik (1966), od 19 časova Ponedeljak ili utorak (1966) i od 21 čas, film U raskoraku (1968).


Ulaz na javne događaje je besplatan, dok se filmski program naplaćuje.


Jugoslovenski socijalizam na filmu” je istraživačko-obrazovni projekat čiji je cilj preispitivanje i reartikulacija istorijskih uslova produkcije, distribucije i recepcije jugoslovenskog filmskog nasleđa. Projekat je posvećen ponovnom pregledu jugoslovenskih filmova koji se, po svom pristupu društvenoj stvarnosti prve dve faze jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, javljaju kao metoda novog sagledavanja diverzifikovanosti samoupravnog socijalističkog društva Jugoslavije. 


Projekat se sastoji od istraživanja i otvorenog javnog programa strukturiranog oko pet koncepata, a koji će u formi mesečnih javnih događaja i programacije filmova uz pozvane predavače/ice trajati od septembra do decembra 2017.


Projekat organizuju udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe uz podršku Jugoslovenske kinoteke i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.