POČINJU III Karlovački dani slobodne misli

FOTO: CEZASM

Karlovački dani slobodne misli predstavljaju glavni projekat CEZASM-a i koncipirani su kao studentski skup međunarodnog i interdisciplinarnog karaktera kojim su obuhvaćeni raznovrsni, kvalitetno koncipirani i tematski povezani sadržaji u cilju što boljeg sagledavanja i razumevanja aktuelnih društvenih fenomena i to iz različitih perspektiva naučnog, kulturnog i umetničkog delovanja.

III Karlovački dani slobodne misli čija glavna tema glasi Jezik i (pseudo)osobenost okupiće tridesetak studenata osnovnih, master i doktorskih studija sa Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Banjaluci, Sarajevu, Krakovu i Poznanju koji će predstaviti rezultate svojih naučno-teorijskih istraživanja u sklopu studentske konferencije koja predstavlja okosnicu skupa.

U okviru III KDSM-a biće priređena i predavanja dr Dušice Filipović (Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane sa privremenim sedištem u Bujanovcu) Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog: Eros tela, jezika i mišljenja, dr Dragana Kujundžića (Univerzitet Države Florida, SAD) Liquid Archive. Mediji i muzeji u digitalnoj epohi i dr Andree Ratković (Centar za afirmaciju slobodne misli, Sremski Karlovci) Hermeneutika jezika tela: O ekstralingvističkim aspektima komuniciranja u savremenoj kulturi.

Premijerne projekcije dokumentarnih filmova Cinemuse: Selfi sa Sokurovim i В Питере – петь. Сергей Шнуров čiji je autor dr Kujundžić, kao i promocije publikacija Iz interkulturalnosti (dr Kujundžić) i Hermeneutička kritika jezika medija (dr Ratković) u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine iz Novog Sada takođe će biti upriličene u sklopu III KDSM.

Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji između CEZASM-a i Ive Nedeljkov Žigić, III KDSM će kao svoj prateći sadržaj imati izložbu odabranih radova ove perspektivne grafičarke likovnih umetnosti iz ciklusa INTROSPEKTIVA.

Program III KDSM-a možete pogledati OVDE.

III Karlovački dani slobodne misli realizuju se zahvaljujući finansijskoj potpori Opštine Sremski Karlovci, te podršci Zavoda za kulturu Vojvodine, Vojvođanske politikološke asocijacije, Pokreta gorana Vojvodine, Karlovačke gimnazije i portala iSerbia.