Stara Pazova: Poseti izložbu „Ljudsko lice Boga“
RTV Stara Pazova

Glerija Centra za kulturu u Staroj Pazovi započinje ovu godinu prvom samostalnom izložbom dve mlade umetnice, Minje ČvorićSuzane Vukićević. One su predstavile rezultat svog jednogodišnjeg istraživanja kako u likovnom, tako i u tehničkom, filozofskom i teološkom smislu. 


Na izložbi „Ljudsko lice Boga“ svaka umetnica prikazuje po sedam radova, koje se temelje na njihovoj potrazi za Tvorcem i tačkama spajanja i razilaženja čoveka i Boga, portreta i ikone, urađenih tehnikom enkaustike. 

Enkaustika je stara tehnika slikanja gde se boje mešaju sa istopljenim voskom. Rastvor boje i voska se na sliku nanosi u toplom stanju. U enkaustici je moguće korigovanje slika jer se vosak može ponovo zagrejati. Ovo je jedna od najstarijih slikarskih tehnika, koja se upotrebljavala u starom Egiptu, Grčkoj i Rimu.

Izložba će trajati do 2. februara 2018.