Šta znači biti normalan? Obavezno razmislite!

Šta uopšte znači izraz ,,normalan"? Ko postavlja standarde, takozvane, normalnosti i u čemu se ogleda njegova (ili njihova) kompetentnost? Zašto je normalnost toliko bitan faktor u našim odlukama i koji su kriterijumi normalnosti?

Izgleda da je jedan od značajnih problema saznajno-terminološke prirode. Naime, zbog čega mi normalno u statističkom smislu izjednačavamo sa normalnim u normativnom smislu? Uostalom, da li je termin ,,normalno" adekvatan za ono što mi hoćemo da kažemo, budući da on najčešće znači ,,uobičajeno", ,,regularno" itd. Uostalom, da li to što mi, kao društvena zajednica, uspostavljamo kriterijume normalnosti ujedno znači da su oni adekvatni? I ne samo to, da li je kriterijum društvene konvencije jedini kriterijum normalnosti? Često ga uzimamo kao jedini, a do kakvih potencijalnih posledica bi to dovelo?

Master filozof Marija Mitrovanov i polaznica programa za individualnog filozofskog savetnika, Aleksandra Aleksić, pozivaju vas na zajedničku analizu teme ,,Šta znači biti normalan". Ova tema biće obrađena na filokafeu u organizaciji Srpskog udruženja za filozofsku praksu (SPPA), čiji su Marija i Aleksandra stručni saradnici i koordinatori filokafea. Tema koju su odabrale za ovo okupljanje na neki način će objediniti zaključke sa dosadašnjih filokafea i time adekvatno zaokružiti priču iz ovog filokafeovskog ciklusa, kome sledi letnja pauza, do septembra.

Neka od pitanja kojima ćemo se baviti su:

- Koji su kriterijumi normalnosti i kako se oni uspostavljaju?
- Ko određuje normalnost?
- Da li je normalno ,,dobro"?
- Šta ako moje normalno nije njihovo normalno?

Ukoliko ste zainteresovani za ovu temu, tehnički podaci koji su za vas značajni su:

Mesto i vreme: nedelja, 2. jul u 12.00h u kafiću Arte Suave, u Kajmakčalanskoj 63 u Beogradu.
Kotizacija: 700 dinara, u šta su uključena dva pića po izboru, materijal za rad i učešće u filokafeu uz koordinaciju stručnih saradnika.
Postupak prijave: Slanje mejla na office@etika.edu.rs

Vidimo se!