Tribina: Izdavaštvo, populizam i kulturna politika
Kulturni centar Beograda

Šta znači populizam u kulturnom diskursu danas? Postoji li kritika populizma izvan binarne logike populistički-elitistički? Kakvo je mesto knjige i izdavaštva u kontekstu kulturne politike u Srbiji? Koje su uloge i odnosi moći „utakmici“ različitih aktera – izdavačkih kuća, autora, pisaca, prevodioca, itd? Kakva je pozicija knjige u društvenom životu Srbije? Koja je moć knjige u pokretanju javnog interesa i demokratske debate? Gde su knjižare i biblioteke na geokulturnoj mapi Srbije?


U kojoj meri manifestacije kao što je Beogradski sajam knjiga usmeravaju godišnju produkciju knjiga? Na koji način republički otkup knjiga oblikuje kulturne potrebe publike? Šta su osnovni izazovi koje nameću nove tehnologije pred knjigu? Koje su granice borbe za promociju i prodaju izdanja u ambijentu hiperprodukcije – izdavača i naslova? Gde je čitalac danas spram dominantne krilatice Ako je popularno – onda mora da je dobro!?


Ova pitanja su osnovne polazne tačke za organizovanje tribine Izdavaštvo, populizam i kulturna politika, koja je deo projekta Populizam i mediji: jačanje participativnih praksi i javnog dijaloga Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.


Učesnici ove tribine su: 


- Dr Milena Dragićević Šešić, direktor UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, profesor Fakulteta dramskih umetnosti

- Zoran Hamović, osnivač i direktor izdavačke kuće CLIO, Beograd

- dr Zoran Paunović, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prevodilac

- Mr Muharem Bazdulj, književnik, prevodilac i novinar

- Gojko Božović, osnivač i direktor izdavačke kuće Arhipelag, pesnik i književni kritičar


Moderator tribine je Olivera Stošić Rakić.