Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici
Tiket Klub

Sintezijska umetnost u okviru višemedijske umetnosti


U sklopu ciklusa „Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici“, multimedijski umetnik, Vladan Radovanović, održaće u utorak 12. decembra u 20:00 u galeriji Studentskog kulturnog centra Beograd, prezentaciju pod nazivom „Sintezijska umetnost u okviru višemedijske umetnosti“. Prezentacija će biti održana u vidu projekcije radova i razgovora sa umetnikom.


U okviru ovog ciklusa Sekcija proširenih medija ULUS i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti. Polimediji, višemediji, transmediji, intermediji, prošireni mediji, kao i multimediji su alternativni termini kojima se mapiraju prakse koje još uvek predstavljaju izazov teoriji i istoriji umetnosti, u velikoj meri zarobljenim u okviru modernističke paradigme koja na naglašen način insistira na medijskim podelama u stvaralaštvu.


Glavna tema razgovora je lična poetika Vladana Radovanovića pod nazivom „sintezijska umetnost“, koju je moguće sagledati u okviru opšte teorije o višemedijskoj umetnosti, kao široj oblasti kojoj pripadaju i drugi modeli te umetnosti: pozorišna drama, balet, opera, gezamtkunstverk, film, video, vokovizuel, višemedijski performans, multimedij i drugo. 


Vladan Radovanović razvija prvo svoju ličnu poetiku od 1953. godine do kraja šezdesetih, a potom opštu teoriju višemedijske umetnosti, između sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. 


Stvara na području muzike, plastičnih umjetnosti, višemedijske sinteze i novih medija. Nezavisno od avangardnih zbivanja u umetnosti pedesetih godina u svietu, istraživao je u sličnim smerovima i različitim medijima. Centralno mesto u njegovoj umetnosti zauzima sintezijska umetnost i u okviru nje vokovizuel. Uporedno sa stvaranjem u umetnosti, piše i teorijske tekstove o muzici i novim tendencijama u umetnosti. Preko 150 studija, kritika, intervjua o muzici i drugim umetnostima objavljeno je (Delo, Flash Art, Gradina, Interface, Kultura, Problemi, Razgledi, Treći program, Vidici, Zvuk...) ili emitovano. Održao je 12 samostalnih izložbi i performansa (Beograd, Niš, Novi Sad, Zagreb, Amsterdam, Gent), a učestvovao je i na brojnim kolektivnim izložbama vizuelne umetnosti, poezije i mejl-arta u zemlji i inostranstvu.


Vladan Radovanović
Vladan Radovanović

Višemedijska umetnost je 2000. godine postala predmet magistarskih pa doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Njoj pripadaju sve pojave koje kombinuju najmanje dva raznočulna medija u opsegu uodnošavanja od puke istovremenosti do determinizma, u vidu objekta, instalacije, sekvencijelnosti sa živim izvođačima ili bez njih.


I u sintezijskoj umetnosti, kao u jednom od modela višemedijske, mogu se kombinovati i neelektronski i elektronski mediji, ali isključivo na deterministički način. Nezanemarljivo, mada ne ultimativno, obeležje sintezijske umetnosti jeste zahtev za stvaranje iz jednog duhovnog centra.


Tokom razgovora projektovaće se nekoliko Radovanovićevih ostvarenja iz oblasti sintezijske umetnosti.


Moderator ovog razgovora će biti teoretičar umetnosti Saša Janjić.


Ispred organizacije Sekcije proširenih medija, ULUS je višemedijski umetnik Vladeta Stojić.


Ispred organizacije Filmforum SKC je teoretičar umetnosti Stevan Vuković.