Vrščani, hajde da analiziramo tuđe svesti!

Foto: E.M.

U filozofiji je još od vremena Renea Dekarta aktuelan takozvani problem tuđih svesti. Naime, pretpostavka, nekada veoma dominantne, kartezijanske tradicije je da je princip samosvesti jedan subjektivan princip, u koji subjekat ima povlašćen i direktan pristup. Dakle, ja znam da sam svesno biće i za sebe to mogu da tvrdim na osnovu direktnog uvida u sopstvenu svest. Na pitanje otkud znamo da je druga osoba svesna neki od mogućih odgovora bio bi na osnovu ponašanja, odnosno povratne informacije. Naime, mi u poređenju sa sobom ili, ako je drugačije, ukoliko se uklapa u očekivano društveno ponašanje izvodimo da je druga osoba svesna i time joj pripisujemo određene osobine.

Međutim, šta ako nije onako kako izgleda?

Hajde da o tome porazgovaramo na martovskom filokafeu u Vršcu, koji će sa Snežanom Đenić (dipl. sociologom-masterom) i Miroslavom Milojevićem (dipl. filozofom) koordinisati Marija Mitrovanov (master filozof i glavni koordinator Grupe za filokafee pri SPPA), koja je svoj master rad odbranila upravo na temu problema tuđih svesti, ali i čemu posvećuje svoja dalja interesovanja u svetu filozofije.

Budući da je tema veoma aktuelna i primenljiva u mnogim ljudskim delatnostima, koordinatori će joj pristupiti iz više uglova, te će neka od razmatranja biti:

Ja sam svesno biće, ali šta ću ako svi vi niste?!

- Na osnovu čega znam da sam ja svesno biće, a na osnovu čega znam da su drugi svesni?
- Zbog čega neretko podrazumevamo da svest drugog čoveka prati i njegove postupke?
- Šta je kolektivna svest i kako se ona formira?
- Da li smo uvek podjednako svesni sebe?
- U kakvoj su vezi nesporazumi sa problemom tuđih svesti?
- Nismo li, valjda, zarobljeni u svojoj glavi?
- Čemu, zaboga, ova tema?
- I šta ćemo sa našom potrebom za kontrolom ako su Dekart i Mitrovanov u pravu?

Ukoliko imate volju da zagolicamo vaše male sive ćelije, dođite u petak, 31. marta, u 17.30h u Galerijanu u Sterijinoj 26 u Vršcu.
Ponesite sa sobom svoju svest, radoznalost i 500 dinara, koje ćemo vam konvertovati u dva pića po vašoj želji i tri sata učešća u filokafeu uz prisustvo koordinatora, koji organizuje naučna institucija Srpsko udruženje za filozofsku praksu (SPPA).

Zbog ograničenog broja mesta ljubazno vas molimo da svoje prisustvo potvrdite blagovremeno na office@etika.edu.rs uz naznaku da se prijavljujete za filokafe u Vršcu.

Podsećamo vas da za evidentiranih deset učešća dobijate zvanični sertifikat od SPPA o 30 sati doprinosa filozofskoj praksi!